Společenský život


Pohádky a pověsti

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s vybranými význačnými pověstmi a pohádkami svého regionu, resp. Valašska. Součástí tohoto cíle je, aby žáci zkusili vytvořit vlastní pověst o místě ze svého okolí. Dalším cílem je, aby se žáci seznámili místy ve svém okolí, kde se natáčely známé televizní pohádky.

Více

Společenské události

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s vybranými význačnými společenskými událostmi svého regionu, resp. Valašska. Součástí tohoto cíle je, aby žáci dokázali zhodnotit význam těchto událostí. Dalším cílem je, aby se žáci seznámili s informačními zdroji, které informují o společenských událostech, a dokázali je využívat.

Více

Významné osobnosti

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s významnými osobnostmi svého regionu, resp. Valašska, které vynikly v různých odvětvích lidské činnosti. Součástí tohoto cíle je, aby žáci dokázali zhodnotit význam těchto slavných osobností vůči sobě, případně svému okolí.

Více

Lidové umění

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili se základními obory lidového umění ve svém regionu, resp. na Valašsku. Nedílnou součástí tohoto cíle je, aby se žáci seznámili s formami podpory lidového umění, na jejichž základě zhodnotí jejich význam. Dalším cílem této kapitoly je, aby si žáci vyzkoušeli vytváření svého vlastního umění (psanou či výtvarnou formou). Možným cílem je tvorba vizovického pečiva (ve škole či doma).

Více

Lidová hudba a tanec

Cílem této kapitoly je, aby se žáci orientovali v hlavních reáliích minulosti naší vlasti s využitím regionálních specifik, konkrétně se zaměřením na lidovou hudbu a tanec na Valašsku. Tato kapitola se proto věnuje seznámení žáků se základními písněmi a druhy tanců, hudebními nástroji a tělesy lidové hudby a tance z jejich okolí. Dalším cílem je, aby žáci realizovali podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou lidovou melodii či píseň jak zpěvem, tak tancem.

Více