Významné osobnosti

Cíl

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s významnými osobnostmi svého regionu, resp. Valašska, které vynikly v různých odvětvích lidské činnosti. Součástí tohoto cíle je, aby žáci dokázali zhodnotit význam těchto slavných osobností vůči sobě, případně svému okolí.

Výchozí bod

Možnými výchozími body pro tuto kapitolu mohou být regionální témata v rámci hodin českého jazyka, případně výtvarné či hudební výchovy. Navazujeme zde na obecné znalosti nejvýznamnějších osobností naší vlasti.


Rozšiřující učivo

Na území Valašska se setkáváme s velkým množství osobností, které se významným způsobem zapsaly do historie naší vlasti, a to v mnoha různých odvětvích lidské činnosti. Web https://www.osobnostivalasska.cz  obsahuje více jak 600 osobností, které řadí do sedmi základních kategorií. Je obtížné z této dlouhé řady osobností Valašska vybrat ty nejdůležitější. Při výběru osobností regionu pro tuto práci bylo tedy důležité jednak hledisko samotného významu dané osobnosti, ale také možné propojení této osobnosti s životem žáků (např. se sochami Albína Poláška se mohou setkat při návštěvě hory Radhošť, se stavbami Františka Čuby se mohou setkat ve Slušovicích a jeho okolí).

Pro žáky bylo vybráno 16 slavných osobností regionu – herci Eliška Balzerová, Radoslav Brzobohatý, Boleslav Polívka a Roman Vojtek; spisovatelé Josef Čižmář, Jan Karafiát a Miloslav Sousedík; hudebníci Jan Rokyta a Jarmila Šuláková; malíři Jan Kobzáň a František Podešva; sportovci Milan Baroš a Tomáš Berdych; podnikatel Arnošt Dadák; předseda JZD Slušovice František Čuba a sochař Albín Polášek. Informace o těchto osobnostech se nachází jak v Příloze 1, tak na výše zmíněné webové stránce.

Životní příběh i dílo těchto osobností mohou být velkým přínosem a inspirací pro každého člověka. Je proto důležité, aby se žáci zamysleli i nad tím, co mohou tyto osobnosti přinést jim samotným.