O projektu

Cílem projektu Valašsko v kostce má být poskytnutí souhrnných informací pedagogům (i ostatním zájemcům), aby mohli dětem a mládeži přiblížit náš region a vybudovali tak u nich zájem o Zlínský kraj se zaměřením na region Valašska. Účelem projektu je prostřednictvím výše uvedených osob posílit místní příslušnost a pospolitost dětí a žáků navštěvující mateřské a základní školy, knihovny nebo organizace poskytující neformální vzdělávání na Valašsku.

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. je nositelem projektu Naše škola – naše radost II (tj. místního akčního plánu rozvoje vzdělávání – MAP) financovaného z OP VVV a projektu Valašsko v kostce financované Zlínským krajem. Do působnosti MAP spadá 21 mateřských a základních škol z ORP Vizovice a částečně z ORP Zlín. Zástupci škol definovali priority rozvoje vzdělávání a na základě diskuze vzešla potřeba vytvoření souhrnného materiálu pro pedagogické pracovníky zaměřující se na území Valašska. 

Sborník a webová stránka může přinést inspiraci k netradičním a zábavnějším formám výuky, ale i efektivnější využívaní moderních technologií a zařízení, která jsou dnes již běžnou součástí života dětí, ale jsou jimi používána pouze jako zdroj zábavy a nezdravého trávení volného času. Prostřednictvím těchto osob předpokládáme zvýšení motivace dětí a žáků k poznání rodného kraje, návrat ke kořenům a vytvoření či posílení vztahu k regionu, což by mohlo významně přispět k udržení mladých lidí v rodišti.

Valašsko v kostce (č. D/4187/2020/STR) je financováno Zlínským krajem.

Naše škola – naše radost II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726) je financováno OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.