Valašsko v kostce

Studnice učebních materiálů k tématu místního regionu – metodiky, pracovní listy či jednotlivé úkoly, ale také aplikace a odkazy na videa a internetové zdroje.

Osídlení Valašska

Vymezení regionu; Osídlování; Lidové stavby; Významné stavby

Více

Příroda

Povrch regionu; Vodstvo; Rostlinstvo; Živočichové

Více

Hospodářství

Salašnictví; Zemědělství dříve a dnes; Řemesla a průmysl; Služby

Více

Každodenní život

Lidové nářečí; Lidový oděv; Lidové obyčeje; Lidová strava; Náboženství

Více

Společenský život

Lidová hudba a tanec; Lidové umění; Významné osobnosti; Společenské události; Pohádky a pověsti

Více

Pracovní listy a úkoly

Více
O projektu

Valašsko v kostce

Cílem projektu Valašsko v kostce má být poskytnutí souhrnných informací pedagogům (i ostatním zájemcům), aby mohli dětem a mládeži přiblížit náš region a vybudovali tak u nich zájem o Zlínský kraj se zaměřením na region Valašska.

Více o projektu