Aplikace

1. Testy z jednotlivých kapitol – aplikace Kahoot!    https://create.kahoot.it/

Vědomosti nabyté v jednotlivých kapitolách si žáci mohou zopakovat a zafixovat zábavnou formou – za pomoci interaktivní aplikace Kahoot! Pro každou kapitolu byla vytvořena jedna hra, která obsahuje 10 kontrolních otázek(formou výběru odpovědi a volby pravda/lež). Hra rekapitulující učivo byla vytvořena i pro každý tematický okruh. Vyučující ke hře potřebují počítač, internet a projektor s plátnem. Žáci pak potřebují přístup k internetu a přístupové zařízení – buďto chytrý telefon (se staženou aplikací Kahoot!), nebo tablet, notebook, či počítač (přístup z adresy: https://kahoot.it/).

Všechny hry naleznete na tomto odkazu: https://create.kahoot.it/

Přihlašovací jméno: kahootmasvas@gmail.com

Heslo: kahoot!123

Po přihlášení je nutno v horní liště kliknout na záložku Library. Nyní v levém postranním panelu naleznete tematické okruhy, které obsahují jednotlivé hry, opakující učivo daných kapitol i celého tematického okruhu. Ke spuštění hry stačí kliknout na tlačítko Start napravo. Nyní vyberete, zda chcete, aby žáci hráli individuálně (Classic mode), nebo aby žáci hráli ve skupinkách (Team mode – Teams on shared devices). Aplikace následně vygeneruje přístupový Game PIN, který je nutné sdělit žákům, aby se mohli do hry (v mobilní aplikaci či na webu) přihlásit. Jakmile se všichni žáci/týmy přihlásí, stačí už kliknout na Start a hra může začít. Žáci/týmy vidí testové otázky i možnosti odpovědí promítnuté na plátně, zatímco oni volí odpovědi na svých zařízeních. Aplikace v průběhu hry průběžně ukazuje, jak si žáci/týmy vedou, na konci je pak vyhlášení třech nejúspěšnějších žáků/týmů. V aplikaci se k další otázce posouvá pomocí tlačítka Next.

2. Cesta do minulosti       http://www.muzeumnasbavi.cz/cesta_do_minulosti/

3. Pozor povodeň            http://www.muzeumnasbavi.cz/pozor_povoden/