Hospodářství


Služby

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s vybranými příklady služeb ve svém regionu. Dalším cílem je, aby žáci rozeznávali současné a minulé a orientovali se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik, konkrétně v rámci služeb svého regionu.

Více

Řemesla a průmysl

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s vybranými příklady řemesel a průmyslových závodů svého regionu. Dalším cílem je, aby žáci rozeznávali současné a minulé a orientovali se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik, konkrétně v rámci řemesel a průmyslu svého regionu.

Více

Zemědělství dříve a dnes

Cílem této kapitoly je, aby žáci v rámci zemědělství svého regionu rozeznávali současné a minulé a orientovali se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik. Dalším cílem je, aby žáci v rámci zemědělství srovnávali a hodnotili na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Více

Salašnictví

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili se salašnictvím, které je typickou regionální zvláštností Valašska na poli hospodářství i kultury. Dalším cílem je, aby žáci dokázali zanalyzovat působení lidí na krajinu a životní prostředí při salašnickém způsobu hospodaření. Neméně důležitým cílem je, aby žáci srovnali a zhodnotili na příkladu salašnictví způsob života a práce našich předků na našem území v minulosti a současnosti.

Více