Každodenní život


Náboženství

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s typickými regionálními zvláštnostmi kultury, konkrétně náboženství, a jednoduchým způsobem posoudili jeho význam z hlediska historického. Dalším cílem je, aby se žáci seznámili s význačnými budovami a místy svého regionu, které jsou spjaty s jeho náboženstvím.

Více

Lidová strava

Cílem této kapitoly je, aby se žáci orientovali v hlavních reáliích minulosti naší vlasti s využitím regionálních specifik, konkrétně se zaměřením na lidovou stravu na Valašsku. Tato kapitola se proto věnuje seznámení žáků se základními potravinami a pokrmy a způsobem jejich zpracování a přípravy. Možným cílem je i příprava některého z těchto pokrmů. Dalším cílem je, aby žáci srovnávali a hodnotili na základě představených ukázek způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik, a to v souvislosti s lidovou stravou.

Více

Lidové obyčeje

Cílem této kapitoly je, aby se žáci orientovali v hlavních reáliích minulosti naší vlasti s využitím regionálních specifik, konkrétně se zaměřením na lidové obyčeje na Valašsku. Tato kapitola se proto věnuje seznámení žáků se základními prvky lidových obyčejů v průběhu roku i lidského života. Dalším cílem je, aby žáci zhodnotili jak význam lidových obyčejů v lidském životě, tak propojení lidových obyčejů s křesťanstvím.

Více

Lidový oděv

Cílem této kapitoly je, aby se žáci orientovali v hlavních reáliích minulosti naší vlasti s využitím regionálních specifik, konkrétně se zaměřením na valašský lidový oděv. Tato kapitola se proto věnuje seznámení žáků se základními součástkami lidového kroje. Dalším cílem je srovnávání lidových oděvů v rámci Valašska i srovnání Valašského kroje s krojem z jiné národopisné oblasti.

Více

Lidové nářečí

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili se základními prvky valašského nářečí. Nedílnou součástí tohoto cíle je, aby žáci rozlišovali jak spisovnou a nespisovnou výslovnost, tak i slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Dalším cílem této kapitoly je, aby žáci četli s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, konkrétně texty psané ve valašském nářečí.

Více